Her er det størst sjanse for flom
Basert på snømengde, værprognoser og historiske data har NVE utarbeidet denne vårflom-modellen.
Utfordrende
Alvorlig
Ekstremt
aktiver
kart
Kilde: NVE (data fra 9. april)
OpenStreetMap|Leaflet|MapBox