Abortraten i

velg et fylke

( Aborter per 1000 kvinne )

For fylket:

(Antall: 0)

For hele Norge:

(Antall: 0)

MENY

Antall aborter per 1000 kvinne

9

10

11

12

Kilde: FHI|OpenStreetMap|Leaflet