Liter alkohol omsatt i
dagligvarebutikker
og Vinmonopol

2

3

4

5

6

Kilder: FHI | Kartverket | Leaflet