NASJONALE PRØVER

Slik presterer elevene i

Andel elever (%) på mestringsnivåene 1-5 (5 er best)

8.trinn12345
(Tall i prosent)
Engelsk
Lesing
Regning
9.trinn12345
(Tall i prosent)
Lesing
Regning

Søk frem en kommune eller et fylke for sammenligning

8.trinn12345
(Tall i prosent)
Engelsk
Lesing
Regning
9.trinn12345
(Tall i prosent)
Lesing
Regning

Landsgjennomsnittet

8.trinn12345
(Tall i prosent)
Engelsk
Lesing
Regning
9.trinn12345
(Tall i prosent)
Lesing
Regning

Kilde: UDIR | skoleporten.no