Andel av arb.styrken som er ledig

0%

1%

2%

3%

4%

5%

Kilder: NAV | Kartverket | Leaflet