BNP per sysselsatt i
Velg ditt fylke
BNP per sysselsatt
landsgj.snitt

MENY
Kilde: SSB
Kartverket | Leaflet | d3