Sjekk faren for influensasmitte i
Velg ditt fylke
Den rapporterte av i
2014-15
2015-16
2016-17
2017-18
MENY

Andel av som var til legekonsultasjon og som influensa i

0%

0,80

2,02

3,84

5,09%

Kilde: FHI | Sykdomspulsen
Kartverket | Leaflet | d3