Denne grafikken har sperrefrist til

fredag 8.sept kl.06.00

NTB-sak vil da legges ut, og du vil kunne se grafikken
Kommunen med billigst SFO i
Velg ditt fylke
Landsplassering
SFO-pris*

Gjennomsnittet for hele landet er 2408,- kroner*.

*Prisene er månedlig foreldrebetaling uten moderasjon og/eller tillegg for mat for en elev som er 20 uketimer i SFO.

MENY
Kilde: GSI (Udir)
OpenStreetMap|Leaflet