Denne grafikken har sperrefrist til

søndag 13.aug kl.09.00

NTB-sak vil da legges ut, og du vil kunne se grafikken
Så stor er elbil-andelen i
Velg ditt fylke
Elbil-andelen  2.KVARTAL
1.KV.

I hele er
elbil-andelen på .

MENY
Kilde: SSB | Motorvognregisteret
OpenStreetMap|Leaflet