Siden regjeringsskiftet har utslippene av klimagasser...
Tegn grafen for
Solberg-regjeringen
SE FASITEN
... holdt seg stabile. I 2016 gikk utslippene ned med litt under 1 % fra 2015.
Kilde: SSB|d3.js