Nasjonal transportplan

Slik ser den foreløpige fordelingen ut i Nasjonal transportplan 2018-2029. Enkelte poster er ennå ikke fordelt mellom fylkene.
Kilde: Samferdselsdepartementet