Så mange hjort ble felt i

  Fellingskvoten i fylket:dyr
  Hjort felt i fylket:dyr
  MENY

  Antall hjort felt i 2016/17

  0

  200

  400

  600

  Kilde: SSB
  OpenStreetMap|Leaflet|MapBox