KRAFTIG

ENDRING

I 2016*:

+ 0,7°C

Årstemperaturen

kan gå i pluss

* Per 23. nov.

Fra 1899 til i dag har årstemperaturen på Svalbard endret seg drastisk, og alltid

ligget under null grader.

2006: -1,7°C

Årsmiddeltemperatur

i °Celsius

SPITSBERGEN

1899:

-1,7°C

SVALBARD

Longyearbyen

Svalbard

lufthavn

Barents-

burg

1917: -12,4 °C

50 km

Data for Svalbard lufthavn. Målinger tidligere

enn 1974 er justert for å gjelde for samme sted.

Årstemperaturen

kan gå i pluss

KRAFTIG

ENDRING

I 2016*:

+ 0,7°C

* Per 23. nov.

Fra 1899 til i dag har årstemperaturen på Svalbard endret seg drastisk, og alltid

ligget under null grader.

2006: -1,7°C

Årsmiddeltemperatur

i °Celsius

SPITSBERGEN

1899:

-1,7°C

SVALBARD

Longyearbyen

Svalbard

lufthavn

Barents-

burg

1917: -12,4 °C

50 km

Data for Svalbard lufthavn. Målinger tidligere

enn 1974 er justert for å gjelde for samme sted.

Årstemperaturen

kan gå i pluss

KRAFTIG

ENDRING

I 2016*:

+ 0,7°C

* Per 23. nov.

Fra 1899 til i dag har årstemperaturen på Svalbard endret seg drastisk, og alltid

ligget under null grader.

2006: -1,7°C

Årsmiddeltemperatur

i °Celsius

SPITSBERGEN

1899:

-1,7°C

SVALBARD

Longyearbyen

Svalbard

lufthavn

Barents-

burg

1917: -12,4 °C

50 km

Data for Svalbard lufthavn. Målinger tidligere

enn 1974 er justert for å gjelde for samme sted.

Svalbard

blir

varmere

KRAFTIG

ENDRING

I 2016*:

+ 0,7°C

* Per 23. nov.

2006: -1,7°C

Årsmiddeltemperatur i °C

1899:

-1,7°C

Longyearbyen

Barents-

burg

SVALBARD

1917: -12,4 °C

50 km