©nyhetsgrafik.no

Vi kaster 355 000 tonn mat

Samlet kastet vi mat for mer enn 20 milliarder kroner i 2015. Mest matsvinn er det i husholdningene, som står for 61 % av all maten som kastes.

Husholdninger

Grossist

Dagligvarehandel

Matindustri

Matindustri:

74 404 tonn

(-8 %*)

Dagligvarehandel:

60 177 tonn

(-10 %*)

(Tonn matavfall)

En nedgang på 7% siden 2010

400 000

2015

300 000

Husholdninger:

217 480 tonn

(-5 %*)

 

Grossist:

3067 tonn

(+16 %*)

200 000

En gjennom-

snittshushold-

ning kaster mat for 5800 kroner hvert år.

Hver nord-

mann kaster i gjennomsnitt 42,1 kg mat hvert år.

100 000

0

2010

2011

2012

2013

2014

2015

KILDER: NTB, matvett.no

* Endring siden 2010

Vi kaster 355 000 tonn mat

Samlet kastet vi mat for mer enn 20 milliarder kroner i 2015. Mest matsvinn er det i husholdningene, som står for 61 % av all maten som kastes.

Husholdninger

Grossist

Dagligvarehandel

Matindustri

Matindustri:

74 404 tonn

(-8 %*)

Dagligvarehandel:

60 177 tonn

(-10 %*)

(Tonn matavfall)

En nedgang på 7% siden 2010

400 000

2015

300 000

Husholdninger:

217 480 tonn

(-5 %*)

 

Grossist:

3067 tonn

(+16 %*)

200 000

En gjennom-

snittshushold-

ning kaster mat for 5800 kroner hvert år.

Hver nord-

mann kaster i gjennomsnitt 42,1 kg mat hvert år.

100 000

0

2010

2011

2012

2013

2014

2015

KILDER: NTB, matvett.no

* Endring siden 2010

Vi kaster 355 000 tonn mat

Samlet kastet vi mat for mer enn 20 milliarder kroner i 2015. Mest matsvinn er det i husholdningene, som står for 61 % av all maten som kastes.

Husholdninger

Grossist

Dagligvarehandel

Matindustri

Matindustri:

74 404 tonn

(-8 %*)

Dagligvarehandel:

60 177 tonn

(-10 %*)

(Tonn matavfall)

En nedgang på 7% siden 2010

400 000

2015

300 000

Husholdninger:

217 480 tonn

(-5 %*)

 

Grossist:

3067 tonn

(+16 %*)

200 000

En gjennom-

snittshushold-

ning kaster mat for 5800 kroner hvert år.

Hver nord-

mann kaster i gjennomsnitt 42,1 kg mat hvert år.

100 000

0

2010

2011

2012

2013

2014

2015

KILDER: NTB, matvett.no

* Endring siden 2010

Vi kaster 355 000 tonn mat

Samlet kastet vi mat for mer enn 20 milliarder kroner i 2015. Mest matsvinn er det i husholdningene, som står for 61 % av all maten som kastes.

Husholdninger

Grossist

Dagligvarehandel

Matindustri

Matindustri:

74 404 tonn

(-8 %*)

Dagligvarehandel:

60 177 tonn

(-10 %*)

2015

Husholdninger:

217 480 tonn

(-5 %*)

 

Grossist:

3067 tonn

(+16 %*)

En gjennom-

snittshushold-

ning kaster mat for 5800 kroner hvert år.

Hver nord-

mann kaster i gjennomsnitt 42,1 kg mat hvert år.

* Endring siden 2010

KILDER: NTB, matvett.no