Sjekk faren for influensasmitte i
Velg ditt fylke
Andel legekonsultasjoner som gjaldt influensa forrige uke
2014-15
2015-16
2016-17
MENY

Andel legekonsultasjoner
som gjaldt influensa i uke

0%

0,87

1,99

3,93

5,3%

Kilde: FHI | Sykdomspulsen
Kartverket | Leaflet | d3